KURBADA NAMS

KURBADA NAMS
Ēka Rīgā, Miera ielā 52A

Projekta vadība un būvkonstrukciju projekts 2006.g.
Būvuzraudzība 2007.–2009.g.
 
Būvniecība 2007.–2009.g.


Arhitektūra – Sudraba Arhitektūra

Raksts populārā japāņu arhitektūras žurnālā A+U (Architecture & Urbanism) par Kurbada namu.