Vēsturiskās preču stacijas ēkas pārbūve

Hanzas ielas 16A, Rīga

Būvkonstrukciju tehniskais projekts izstrādāts 2017. gadā.

Būvniecība 2017.–2019. gads.

Arhitektūra – Sudraba arhitektūra