Rūpniecības ēka

Rūpniecība ēka Norvēģijā

Metāla konstrukciju tehniskais projekts izstrādāts 2012. gadā.

Būvniecība 2012.g.

Arhitektūra – Vizuālās modelēšanas studija