Individuālā dzīvojamā māja

Individuāla dzīvojamā māja Babītes pag.

Būvkonstrukciju projekts izstrādāts 2005.g.

Būvniecība 2006.–2007.g.

Arhitektūra – AB3D