Biroju ēkas rekonstrukcija

Biroju ēkas rekonstrukcija
Rīgā, Dzirnavu ielā 68

Esošās ēkas izpēte veikta un būvkonstrukciju tehniskais projekts rekonstrukcijai izstrādāts 2004.–2005.g.
Būvniecība 2006.–2007.g.

Arhitektūra - SĪLIS, ZĀBERS UN KĻAVA