Bērnudārza un skolas jaunbūve

Kompleksās ģeometrijas bērnudārza un skolas ēkas jaunbūve

Būvkonstrukciju tehniskais projekts izstrādāts 2015. gadā.

Būvniecība 2015.–2016. gads.

Projektēšanas un būvniecības darbi veikti paralēli, kas ļāva realizēt visu projektu viena gada laikā.

Arhitektūra - 8 A.M.