Austrumlatvijas pašvaldību radošo pakalpojumu centrs

Austrumlatvijas pašvaldību radošo pakalpojumu centrs Rēzeknē, Br.Skrindu ielā 16

Neregulāras ģeometrijas ēka, kas daļēji ierakta esošajā Rēzeknes pilskalnā.
Būvkonstrukciju tehniskais projekts izstrādāts 2007.–2008. gadā.
Būvniecība 2010.–2012. gads.

Arhitektūra - SAALS